Impactanalyse en Implementatie van de Wet Open Overheid

Impactanalyse en Implementatie van de Wet Open Overheid

Neem contact op met: Jeanine de Gier

De Wet Open Overheid (Woo) treedt in 2022 in werking voor overheidsorganisaties. De wet draagt bij aan een transparante overheid en verplicht het beter vindbaar maken van informatie.

Tijdens de impactanalyse WOO brengen wij in kaart wat er moet gebeuren om aan de eisen van deze wet te voldoen. We onderzoeken de impact op uw informatiehuishouding en we stellen een plan van aanpak op waarin we een toetsingskader uitwerken dat past bij uw organisatie. Na afronding van de impactanalyse kunnen we ook ondersteunen bij de implementatie van de Woo.

Neem contact op met:

Meer producten