Content Strategy: Open en transparant

Wij zijn Content Strategy. Wij zorgen ervoor dat je organisatie grip krijgt op informatie, zodat je open en transparant kunt zijn. Onze samenleving vraagt hierom. Door open en transparant te zijn ontstaat er vertrouwen tussen jou, de burger en je ketenpartners. Zo draag je bij aan de democratische rechtstaat. Wij zijn experts op thema’s als digitale transformatie, digitale dienstverlening en duurzame toegankelijkheid. Voor veel organisaties zijn wij de vertrouwde partner om ambities en uitdagingen rondom informatievraagstukken naar de praktijk te vertalen. En verandering stap-voor-stap, in uw tempo, te realiseren.

De kracht van inhoudelijke kennis en projectmatig werken

Wij combineren inhoudelijke kennis van informatiemanagement en ICT met de kunde om  projectmatig verandering te begeleiden en de afgesproken resultaten te behalen. Wij zijn professioneel, hebben plezier in ons werk en zijn altijd kritisch. We leren iedere dag en kijken altijd uit naar de mogelijkheden die de digitale toekomst ons gaat brengen. Hieronder lees je meer over onze inhoudelijke kennis.

Digitale transformatie

Digitale transformatie gaat om het integreren van digitale technologie in je organisatie. Hierdoor kan je de bedrijfsvoering verbeteren en de dienstverlening beter afstemmen op de behoeften en verwachtingen van je klanten.

Digitale dienstverlening

Digitale dienstverlening gaat over de inrichting van systemen, processen en organisatie gericht op klantinteracties. Zodat je de diensten verbetert én de samenwerking met ketenpartners optimaliseert.

Duurzame toegankelijkheid

Duurzaam toegankelijke informatie betekent dat de informatie voor iedereen die daar recht op heeft beschikbaar en bruikbaar is vanaf het moment van ontstaan en voor zolang dit (wettelijk) noodzakelijk is.

Waar we goed in zijn

De wereld om ons heen verwacht betrouwbare, voorspelbare en vlekkeloze dienstverlening en bedrijfsvoering. Informatie is hiervoor één van de belangrijkste bouwstenen. Dankzij de digitalisering van processen en dienstverlening kan je de wendbaarheid van jouw organisatie vergroten en de robuustheid van de samenwerking met klanten en ketenpartners verbeteren.

De veranderingen in de samenleving en technologie leiden ertoe dat organisaties hun flexibiliteit en verandertempo moeten vergroten. Uitdagingen van organisaties gaan niet over verouderde technologie alleen. De uitdagingen gaan vooral over processen, werkwijzen en cultuur. In onze aanpak houden we daar rekening mee. Bij digitale transformaties moet helder zijn wat de gewenste dienstverlening is. En hoe de benodigde informatie daarbij beschikbaar en duurzaam toegankelijk is. Hieronder lees je meer over de projecten waaraan wij bijdragen bij onze relaties.

Handreikingen schrijven voor het Nationaal Archief

Om zoveel mogelijk van haar kennis met andere overheidsorganisaties te delen, ontwikkelt het Nationaal Archief regelmatig kennisproducten. Om hen te ondersteunen in het vernietigen van digitale overheidsinformatie en het organiseren van de toegang tot overgebrachte informatie, heeft Content Strategy in opdracht van het Nationaal Archief twee kennisproducten ontwikkeld.