Producten

Onze producten

Wij zijn expert op thema’s als digitale transformatie, digitale dienstverlening en duurzame toegankelijkheid. Daarom hebben wij als adviesbureau diverse hands-on oplossingen ontwikkeld om organisaties te ondersteunen in hun informatievraagstukken. Klik op het gewenste product om in contact te komen met een van onze adviseurs.

Jump-start je archivering in M365!

Neem contact op met: Adriaan Hondelink

Steeds meer organisaties ontdekken de kracht van oplossingen zoals SharePoint Online en Microsoft Teams. Door gebruikers centraal te stellen wordt samenwerken gestimuleerd en informatie beter gedeeld. Bij veel implementaties wordt echter onvoldoende aandacht besteed aan het beheer van documenten conform de WOO, Archiefwet en andere richtlijnen. Daardoor moeten documenten veelal achteraf met de hand in een DMS worden veiliggesteld. Dit is een zeer tijdrovende klus. Dit is onnodig en kan anders.

Meer informatie

Projectmatig werken, advies en implementatiebegeleiding

Neem contact op met: Adriaan Hondelink

Content Strategy helpt organisaties bij digitale transformaties. Onze adviseurs vertalen je digitale doelstellingen naar realistische resultaten en helpen bij de realisatie ervan.

Als programmamanager, projectmanager of adviseur doen zij dit op een methodisch verantwoorde en pragmatische wijze. Ook creëren onze adviseurs inhoudelijk overzicht in de verandering en begeleiden dit proces zodat uw medewerkers begrijpen waarom de veranderingen nodig zijn en hoe zij daar duurzaam aan bijdragen. Op basis van analyses komen we samen tot verbeteringen die wij graag samen met u implementeren.

Meer informatie

Impactanalyse en Implementatie van de Wet Open Overheid

Neem contact op met: Adriaan Hondelink

De Wet Open Overheid (Woo) treedt in 2022 in werking voor overheidsorganisaties. De wet draagt bij aan een transparante overheid en verplicht het beter vindbaar maken van informatie.

Tijdens de impactanalyse WOO brengen wij in kaart wat er moet gebeuren om aan de eisen van deze wet te voldoen. We onderzoeken de impact op uw informatiehuishouding en we stellen een plan van aanpak op waarin we een toetsingskader uitwerken dat past bij uw organisatie. Na afronding van de impactanalyse kunnen we ook ondersteunen bij de implementatie van de Woo.

Meer informatie

Training DUTO – scan

Neem contact op met: Adriaan Hondelink

De DUTO-scan is door het Nationaal Archief ontwikkeld om de mate van duurzame toegankelijkheid van (overheids)informatie te onderzoeken. Maar in welke situatie pas je een DUTO-scan toe? En hoe pak je de uitvoering van een DUTO-scan aan? Content Strategy heeft een training ontwikkeld waarin alle facetten van de DUTO-scan aan bod komen.

Na afloop van de tweedaagse (online) training hebben de deelnemers kennis van de DUTO-methode en handvatten om een DUTO-scan succesvol voor te bereiden en uit te voeren. De training is geschikt als in-company training waarbij alle gebruikte materialen, voorbeeld DUTO-scans, templates en werkinstructies beschikbaar worden gesteld.

Meer informatie

Uitvoeren nulmeting Open op Orde (nulmeting)

Neem contact op met: Jerry van Ekeren, Sander Haarsma

Actieplan ‘Open op Orde’ staat in het teken van het verbeteren en transparanter maken van de informatiehuishouding waarbij de ‘meting Informatiehuishouding’ verplicht is. Met deze meting wordt de huidige staat van de informatiehuishouding is beeld gebracht.

Content Strategy verzorgt de uitvoering van de meting. Samen met twee adviseurs bereidt je twee (online) workshops voor. Door middel van slimme online tools worden alle deelnemers actief betrokken bij het scoren van de vragen en wordt alle input verwerkt. Het resultaat is zicht op de staat van de informatiehuishouding. In de tweede workshop worden de risico’s en mitigerende maatregelen in kaart gebracht. De resultaten dienen als terugkoppeling aan de regeringscommissaris en anderzijds dragen de uitkomsten van de tweede workshop bij aan het aanscherpen van het actieplan.

Meer informatie

Workshop contentstrategie

Neem contact op met: Miranda Keijzer

In deze workshop stellen de deelnemers in korte tijd doelstelling en strategische uitgangspunten voor hun digitale dienstverlening op. Door deze workshop als team of managementteam uit te voeren ontstaat gezamenlijke focus en inzicht.

De organisatie brengt in kaart welke verbeteracties nodig zijn om het gewenste niveau van dienstverlening te bereiken zodat er een globale beschrijving van de contentstrategie ontstaat welke verder uitgewerkt kan worden in vervolgworkshops die ingaan op de verdere implementatie van de strategie.

Meer informatie

Training e-Depot

Neem contact op met: Jerry van Ekeren

De Archiefwet verplicht organisaties om te bewaren informatie over te brengen naar een archiefinstelling. De overbrengingstermijn wordt verkort van 20 naar 10 jaar. Meer informatie komt hierdoor in aanmerking voor overbrenging. Weinig organisaties hebben ervaring met digitale overbrenging. Content Strategy biedt een training aan over het e-Depot en geeft ondersteuning bij de overbrenging. Na afloop van de (online) training hebben de deelnemers kennis van het overbrengingsproces en handvatten om een overbrenging succesvol voor te bereiden en uit te voeren.  Het lesmateriaal, wat je goed kan gebruiken in de praktijk, wordt beschikbaar gesteld.

Meer informatie