Uitvoeren nulmeting Open op Orde (nulmeting)

Uitvoeren nulmeting Open op Orde (nulmeting)

Neem contact op met: Jerry van Ekeren, Sander Haarsma

Actieplan ‘Open op Orde’ staat in het teken van het verbeteren en transparanter maken van de informatiehuishouding waarbij de ‘meting Informatiehuishouding’ verplicht is. Met deze meting wordt de huidige staat van de informatiehuishouding is beeld gebracht.

Content Strategy verzorgt de uitvoering van de meting. Samen met twee adviseurs bereidt je twee (online) workshops voor. Door middel van slimme online tools worden alle deelnemers actief betrokken bij het scoren van de vragen en wordt alle input verwerkt. Het resultaat is zicht op de staat van de informatiehuishouding. In de tweede workshop worden de risico’s en mitigerende maatregelen in kaart gebracht. De resultaten dienen als terugkoppeling aan de regeringscommissaris en anderzijds dragen de uitkomsten van de tweede workshop bij aan het aanscherpen van het actieplan.

Neem contact op met:

Meer producten