Nieuws

Deel 3: Ethiek en transparantie

Het derde college van een reeks met de titel “Strategisch veranderen” die wij volgen aan de Nyenrode Business Universiteit ging over ‘Ethiek en transparantie’. Drs. Sacha Spoor liet ons integriteitsdilemma’s beleven aan de hand van enkele klassieke praktijkvoorbeelden. Aansluitend werden concrete en praktische handvatten geboden om ethisch leider­schap te tonen, integriteitdilemma’s te adresseren en uiteindelijk te komen tot een cultuur waarin ethiek sterk geworteld is.

Integriteit draait om het gesprek en morele intervisie. Integriteit wordt bij de overheid beschreven in de Gedragscode Rijks, de Ambtenarenwet, de Arbowet, Wet Huis voor Klokkenluiders en Wet bescherming Klokkenluiders. Naast wetten en gedragscodes hebben overheidsorganisaties ook integriteitbeleid. Het doel hiervan is om een open ethische cultuur te creëren waar:
– Professionele verantwoordelijkheidsgevoel speelt
– We ons houden aan waarden en normen van de organisatie
– Alle medewerkers zich durven uit te spreken
– Alle medewerkers kritiek durven te uiten en/of mogelijke integriteitschendingen te melden

Morele intervisie is een methode die toegepast kan worden om ethische dillema’s te bespreken en tot een oplossing te komen.
1. Welke beslissing moet ik nemen?
2. Wie zijn de belanghebbenden?
3. Wat zijn relevante kaders?
4. Welke argumenten kunnen worden aangevoerd?
5. Wat is mijn conclusie?
6. Wat kan ik doe nom de schade te beperken (die ontstaat door mijn keuzebepaling)?
7. Doe ik het ook?

Het is een van de praktische handvaten die het begin van een gesprek kan zijn of helpt bij dillema’s.

Delen op social media

Lees ook deze berichten

Deel 6: Data gedreven werken

Prof. dr. Cokky Hilhorst en Alisa Westerhof vertellen over het onderwerp ‘Data driven werken’. Wat zijn de uitdagingen waar je tegenaan loopt als je jouw organisatie meer met data wilt laten werken?