Projecten

Actieplan verbeteren informatiehuishouding

Het op orde brengen van de informatiehuishouding is actueel. Dat komt door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslag (POK). Het kabinet stelt hiervoor tot en met 2026 een budget beschikbaar van 800 miljoen Euro. Elk departement krijgt de opdracht om via een eigen actieplan aan te geven hoe de informatiehuishouding versneld op orde moet worden gebracht. Een actieplan opstellen dus… en snel! Want: zonder plan geen geld en de tijdslijnen zijn kort. Content Strategy heeft hierbij zowel de projectmatige aanpak als vakinhoudelijke kennis van informatiehuishouding geleverd.

 

De aanpak

Het actieplan is in twee fases tot stand gekomen. Als eerste is een organisatie-brede inventarisatie uitgevoerd. Vervolgens is inhoudelijke samenhang aangebracht de basis vormde voor de afstemming over architectuur(principes), informatiebeveiliging en privacy. Doordat de geïnventariseerde initiatieven gekoppeld zijn aan de Rijksbrede verbeterdoelen borg je de rechtmatigheid en doelmatigheid van de initiatieven en middelen die gevraagd worden. Dankzij de inzet van een uniform format tijdens de inventarisatie kon inhoudelijke samenhang gecreëerd worden en gezocht worden naar synergievoordelen. Bovendien droeg deze uniformiteit eraan bij dat iedereen “naar dezelfde film” bleef kijken.

Het resultaat

Ondanks dat departementen uit verschillende (taak)organisaties bestaan, zijn de problemen en uitdagingen veelal niet uniek. Door uniformiteit toe te passen creëer je transparantie en kun je op zoek naar gemeenschappelijkheid. Het departementale actieplan vormt nu de basis voor het ontwikkelen van roadmaps en stelt het departement in staat om via portfoliomanagement bewuste keuzes te maken.

Delen op social media

Bekijk ook deze projecten

Handreikingen schrijven voor het Nationaal Archief

Om zoveel mogelijk van haar kennis met andere overheidsorganisaties te delen, ontwikkelt het Nationaal Archief regelmatig kennisproducten. Om hen te ondersteunen in het vernietigen van digitale overheidsinformatie en het organiseren van de toegang tot overgebrachte informatie, heeft Content Strategy in opdracht van het Nationaal Archief twee kennisproducten ontwikkeld.