Team

Miranda Keijzer

Miranda draagt graag bij aan het oplossen van uw informatie- of kennismanagement vraagstukken. Ze vertaalt de strategie van uw organisatie naar informatiedoelstellingen of kennisstrategie en zet dit om naar concrete inrichting van processen en systemen. Ze brengt mensen in beweging en zorgt voor draagvlak in de organisatie. Haar ruime ervaring met klantcontact bij de Rijksoverheid maakt dat ze de schakel tussen uw dienstverleningsconcept en uw informatiehuishouding kan organiseren. Daarbij staat voor haar altijd de klant centraal!