Team

Annemieke Sindorf

Annemieke vertaalt informatiedoelstellingen van organisaties naar haalbare resultaten. Annemieke bereikt de haar toevertrouwde projectdoelstellingen op een transparante en integere wijze. Zij zorgt dat betrokkenen gemotiveerd zijn en de randvoorwaarden voor succes ingevuld zijn. Ze houdt overzicht, begeleidt gebruikers en zorgt voor de benodigde ICT-voorzieningen.