Projecten

UWV - Digitaal werken

Met het programma E-Werken zorgt het UWV voor betere dienstverlening aan klanten, optimalisatie van interne processen en een moderne werkomgeving voor haar medewerkers.

Voor dit programma heeft Content Strategy samen met de gebruikersorganisatie user stories gedefinieerd rond het werken met een digitaal dossier. Door onze betrokken en intensieve aanpak werd dit het begin van een nieuwe werkwijze voor de organisatie. Ook begeleidde wij een leverancier bij het verzorgen van een demo op basis van de user stories. Het UWV kreeg hierdoor een goed beeld van de gebruikerswensen en de vertaling van deze wensen naar functionaliteit en de mate van werkbaarheid.

Resultaten inventarisatie user stories:

  • Een nauwkeurig beschreven en geprioriteerde set aan user stories voor het eenvoudig en prettig kunnen werken met digitale dossiers
  • Beproeving en beoordeling van een IT oplossing op functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid
  • Eindrapportage voor het programmamanagement ter advisering aan de Raad van Bestuur.

Hieropvolgend heeft het UWV besloten om een Proof of Concept (PoC) voor het E-Dossier in te richten. Content Strategy heeft negen workshops gegeven aan de gebruikers van verschillende disciplines. De doelstelling van de workshops was om in een testomgeving het E-Dossier te beproeven op werkbaarheid. Op basis van de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen van de gebruikers, besluit de Raad van Bestuur over de daadwerkelijke implementatie van het E-Dossier.

Opgeleverd: 2016
Opdrachtgever: UWV