Projecten

RIVM - Advies inrichting documentbeheer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Op het juiste moment over de juiste informatie beschikken is hierbij van kritiek belang. Ter verbetering van de digitale huishouding en om te kunnen voldoen aan de Archiefwet is het RIVM een meerjarenprogramma gestart om van meerdere informatiesystemen te komen tot één applicatie voor documentbeheer.

Content Strategy heeft voor het RIVM een advies opgesteld over de inrichting van de nieuwe basisvoorziening voor digitale documentenhuishouding. Aan de hand van best practices en interviews zijn we tot het advies gekomen om het systeem verder uit te breiden met functionaliteit die voor eindgebruikers van grote toegevoegde waarde is én waarmee tegelijkertijd wordt voldaan aan de Archiefwet. Door bijvoorbeeld het bieden van werkproces- en vergaderondersteuning en eenvoudige functionaliteit om een nieuw project te kunnen starten, zullen gebruikers actief het nieuwe systeem benutten. Een andere belangrijk advies richt zich op het bepalen van ordeningsstructuren vanuit de gebruikersbehoefte en niet vanuit de - voor gebruikers onwerkbare - archiefselectielijst. Aan de hand van ons advies werd het systeem vervolgens ingericht en uitgerold.

Opgeleverd: 2016
Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu