Projecten

Ontwikkeling Kennisproducten

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM) heeft aangegeven de wettelijke overbrenging van digitale archieven te willen stimuleren. Dit in navolging van de kamerbrief over de aanpassing van de Archiefwet en de reactie op motie Segers. Hierin stelt de Minister dat gegeven de kwetsbaarheid van digitale informatie een verkorting van de overbrengingstermijn nodig is.

 

Het Nationaal Archief heeft in dit kader aan Content Strategy de opdracht verstrekt om twee kennisproducten te ontwikkelen. Eén voor Digitaal Vernietigen en één voor Zakelijke Toegang na overbrenging.

 

Het kennisproduct Digitaal Vernietigen gaat in op het waarom van digitaal vernietigen, wat precies digitaal vernietigen is en wanneer iets digitaal vernietigd is. Daarnaast schept het een beeld van hoe je digitaal kunt vernietigen. Het kennisproduct Zakelijke toegang na overbrenging omvat een overzicht van de mogelijkheden, van zakelijke toegang na overbrenging. Daarnaast geeft het kaders waar archiefvormers in de tussentijd alvast aan kunnen werken om in de toekomst vlot aan te sluiten op de dienstverlening rondom zakelijke toegang.

 

Bij de ontwikkeling zijn zowel experts van het Nationaal Archief als experts van verschillende overheidsorganisaties (o.a. ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en Regionaal Historische Centra) betrokken. Content Strategy heeft bij de ontwikkeling van de kennisproducten inhoudelijke expertise geleverd en daarbij tevens de totstandkoming projectmatig begeleid.

Opgeleverd: 2021
Opdrachtgever: Nationaal Archief