Projecten

NCC - Digitaal procederen

De Netherlands Commercial Court (NCC) start in 2018 met grote, internationale civiele vorderings- en verzoekzaken en kort gedingen in eerste aanleg en hoger beroep. De NCC heeft het projectteam 'Digitale toegang tot Cassatie' van de Hoge Raad gevraagd een onderzoek te verrichten naar de (her)bruikbaarheid van het Hoge Raad webportaal en enkele achterliggende componenten voor de procedures bij de NCC. Deze oplossing bleek goed herbruikbaar en aan te sluiten op de behoefte. Er zijn enkele functies toegevoegd aan het portaal die specifiek voor de NCC relevant zijn. Zo is er bijvoorbeeld een zoekfunctie in het portaal gerealiseerd om in de grote hoeveelheden van stukken het juiste document te kunnen vinden. Ook is er naast het webportaal een beheersysteem voor intern gebruik door rechters en medewerkers van de NCC ontworpen en ontwikkeld. De gehele oplossing is in een Agile ontwikkelaanpak in zes sprints gerealiseerd. Deze werkwijze bood de NCC de mogelijkheid na iedere sprint de opgeleverde functionaliteit te beoordelen en op basis daarvan te beslissen wat vervolgens het belangrijkste was om aan te werken in de volgende sprint. Dit heeft geleid tot een grote betrokkenheid van medewerkers. Content Strategy is als business consultant betrokken in het projectteam van de Hoge Raad en heeft in deze rol een grote bijdrage geleverd aan de oplossing voor de NCC.

Opgeleverd: 2018
Opdrachtgever: Netherlands Commercial Court