Projecten

Nationale Politie - Kwaliteitssysteem informatiebeheer

De Nationale Politie is met ruim 60.000 medewerkers de grootste overheidsorganisatie van Nederland. Bij de uitvoering van haar taken worden grote hoeveelheden informatie ontvangen en gemaakt in meer dan 1000 primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Deze informatie - die onder de werking van de Archiefwet valt - moet goed geordend en toegankelijk zijn, tijdig worden vernietigd, of voor permanente bewaring worden overgedragen aan het Nationaal Archief.

Om meer zicht en grip te krijgen en te houden op de totale informatiehuishouding en om compliant te zijn, ontwikkelen en implementeren wij vanuit het wettelijk kader een kwaliteitssysteem op maat voor de Nationale Politie, waarin de verantwoordelijkheden (RACI), de kwaliteitszorg (PDCA) en het toezicht (rapportage en monitoring) op het beheer van informatie is belegd.

Opgeleverd: 2018
Opdrachtgever: Nationale Politie