Projecten

Nationaal Archief - Implementatie eDoc

Het Nationaal Archief (NA) heeft met de implementatie van het documentmanagementsysteem eDoc haar informatiehuishouding verder gedigitaliseerd en geprofessionaliseerd. Om tot een goede uitrol te komen zijn vooraf verschillende producten opgeleverd zoals een selectielijst, ordeningsplan en metadatamodel.

Content Strategy is in drie verschillende rollen betrokken geweest bij dit project:

  • Projectmanager, voor aansturing en kwaliteitsbewaking
  • Business architect, voor inrichting en implementatie van eDoc en integratie met de bestaande IT-architectuur
  • Implementatiecoördinator, voor ondersteuning van de organisatie bij de invoering en het werken met eDoc.

Onze persoonlijke begeleiding en aanpak zorgde voor grote betrokkenheid van de gebruikersorganisatie. Dit verhoogde de kwaliteit en droeg bij aan het behalen van de geplande doorlooptijden.

Opgeleverd: 2016
Opdrachtgever: Nationaal Archief