Projecten

Nationaal Archief - DUTO-scan

DUTO is een lijst van kwaliteitscriteria en eisen voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (DUTO), opgesteld door het Nationaal Archief. Met deze kwaliteitseisen kunnen overheidsorganisaties bepalen welke concrete maatregelen ze kunnen nemen om de duurzame toegankelijkheid van hun digitale informatie te borgen.

Een DUTO-scan is een instrument om de mate van duurzame toegankelijkheid van de informatie in een werkproces te onderzoeken. Het werkproces en de daarmee samenhangende informatie(objecten) en applicaties is dan ook de scope van de DUTO-scan. In workshops wordt een requirementsanalyse uitgevoerd waarin maatregelen voor het verbeteren van de duurzame toegankelijkheid van informatie in het betreffende werkproces worden opgehaald.

Adviseurs van Content Strategy vervullen in deze workshops zowel de rol van procesbegeleider als van adviseur. Aan de procesbegeleider is het de taak om tijdens de workshops de groep deelnemers gericht langs een aantal vaste stappen te begeleiden, zodat de DUTO-adviseur gericht onderzoek kan doen en de juiste informatie boven tafel kan krijgen.

Opgeleverd: 2017
Opdrachtgever: Nationaal Archief