Projecten

Nationaal Archief - Digitaal archiveren

Het Nationaal Archief (NA) ontvangt en beheert steeds meer digitale rijksarchieven. Samen met haar klanten werkt het NA aan het duurzaam toegankelijk maken van deze overheidsinformatie.

Voor het NA ontwikkelen en implementeren wij producten en diensten voor digitale archivering. Onze kernactiviteit hierbij is projectmanagement.

Digitale rijksarchieven moeten nu en in de toekomst authentiek en leesbaar worden opgeslagen in het e-depot. Wij helpen om dit op een gestructureerde manier voor elkaar te krijgen. Zo zorgen we ervoor dat systemen van klanten – bijvoorbeeld departementen – aangesloten worden op het e-depot om geautomatiseerde overdracht van de archieven mogelijk te maken. Hiermee dragen wij bij aan de realisatie van de kabinetsdoelstelling om de overheid volledig digitaal te laten werken.

Opgeleverd: 2017
Opdrachtgever: Nationaal Archief