Projecten

Ministerie Justitie en Veiligheid - Programma ‘Samen Digitaal’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft met het programma ‘Samen Digitaal’ een generieke aanpak ontwikkeld die aansluit op de eigen ambities om de informatiehuishouding continue te verbeteren. Het programma kent op hoofdlijnen een aantal actiepunten:

  • Procesondersteuning d.m.v. gebruik documentmanagementsystemen
  • Vastleggen van werkafspraken en informatiestructuur
  • Bevorderen van i-bewustzijn, i-vaardigheid en i-discipline
  • Reduceren aantal informatieverzamelingen.

‘Samen Digitaal’ ondersteunt werkgroepen binnen alle directies van het bestuursdepartement bij een continue verbetering van de informatiehuishouding. Hierbij kunt u denken aan het werken in een DMS, het gedrag van medewerkers en leidinggevenden op het gebied van digitaal werken en vergroten van i-bewustzijn, de i-vaardigheid en i-discipline. De ondersteuning bestaat uit het beschikbaar stellen van expertise en een groot aantal diensten, workshops en trainingen. Een van de interne diensten die wij mede-ontwikkelen is de i-wasstraat, deze methode wordt door de RDDI aangeschreven als een goed instrument om de informatiehuishouding te verbeteren.

Content Strategy is in verschillende rollen betrokken bij ‘Samen Digitaal’. Wij vervullen de rol als adviseur voor het gehele programma en zijn als projectmanager verbonden aan meerdere dienstonderdelen om de gewenste doelstellingen te realiseren.

Opdrachtgever: Het ministerie van Justitie en Veiligheid