Projecten

Impact van de Wet Open Overheid in kaart

De komende jaren krijgen alle overheidsorganisaties te maken met de Wet Open Overheid (Woo). Deze treedt naar verwachting in 2022 in werking. De wet gaat bijdragen aan een transparante overheid en gaat ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar is. Om aan deze wet te kunnen voldoen moet de informatiehuishouding op orde zijn.

 

In opdracht van een publieke uitvoeringsinstantie brengen we de impact van implementatie van de Woo in kaart. Daarbij nemen we de huidige informatiehuishouding onder de loep. We stellen een plan van aanpak op waarin we een toetsingskader uitwerken, die past bij de organisatie en de staat van de informatiehuishouding inzichtelijk maakt.

 

Samen met sleutelfiguren uit de organisatie gaan we een aantal pilots uitvoeren. Door deze aanpak

  • krijgt de organisatie inzicht in de impact van invoering van de Woo;
  • wordt duidelijk in hoeverre informatie vindbaar en beschikbaar is voor samenwerking nu en verantwoording later.
  • heeft de organisatie nog tijd en ruimte om de informatiehuishouding te verbeteren, tot het moment dat de wet in werking treedt.

Zo kan de organisatie zich goed voorbereiden op de komst van nieuwe wetgeving én wordt tegelijk helder in hoeverre de organisatie compliant is aan al bestaande wetgeving, zoals de Archiefwet.

 

Opgeleverd: 2020
Opdrachtgever: contentstrategy