Projecten

Evides Waterbedrijf - Transitiemanagement

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater. Iedere dag bedient zij 2,5 miljoen particuliere klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Met de invoering van asset management werkt de afdeling Infra aan een verbetering van de interne bedrijfsvoering.

Content Strategy ondersteunt Evides met transitiemanagement in het project Waterkracht om de ingebruikname van nieuwe processen en systemen rond: relatiebeheer, controle drinkwaterinstallaties, operatie en beheer van assets, nieuwbouw projecten, aansluitingen en metering, soepel te laten verlopen. In samenspraak met de opdrachtgever en proceseigenaren dragen wij releasegewijs zorg voor:

  • Afstemming van werkafspraken in de procesketen
  • Afstemming van knelpunten en vraagstukken tussen bedrijfsvoering en projectorganisatie
  • Oplevering van gedegen werkinstructies door leveranciers en keyusers
  • Opleiding en training van eindgebruikers
  • Planmatige begeleiding en afbouw van nazorgfases.
Opgeleverd: 2017
Opdrachtgever: Evides Waterbedrijf