Projecten

Evides Waterbedrijf - Programmamanagement vervanging ICT-landschap

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater. Iedere dag bedient zij 2,5 miljoen particuliere klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Met de invoering van asset management werkt de afdeling Infra aan een verbetering van de interne bedrijfsvoering.

Het meerjarig veranderprogramma ‘Waterkracht’ stelt nieuwe processen vast en begeleidt de implementatie van systemen om asset management te ondersteunen:

  • EAM voor asset management en werkorders
  • EAM Mobile voor ondersteuning van monteurs in het veld
  • ArcGIS voor geografische informatie
  • AutoCAD voor het ontwerpen of wijzigen van assets
  • CRM voor relatiebeheer.

De applicaties worden passend gemaakt voor Evides en met elkaar verbonden door adapters en BizTalk. De implementatie wordt in verschillende releases uitgevoerd.

Content Strategy voert de programmaleiding binnen het programma ‘Waterkracht’. Voor dit complexe project gebruiken wij een gestructureerde, op Agile gebaseerde aanpak. Wij verbinden de organisatiebehoefte met nieuwe techniek en zorgen dat de business goed is voorbereid op het gebruik van de nieuwe processen en applicaties.

De diversietijd binnen de organisatie is groot. Van monteur tot gebiedsbeheerder, iedereen krijgt bij het uitvoeren van werkzaamheden te maken met de vernieuwingen. Oog voor deze details, een transparante aanpak, kennis van de materie en betrouwbare opleveringen maken dat Content Strategy van hoge toegevoegde waarde is voor dit programma.

Opgeleverd: 2017
Opdrachtgever: Evides Waterbedrijf