Projecten

DUO - Digitaal samenwerken

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. DUO streeft er naar om zoveel mogelijk digitaal te werken.

Content Strategy is betrokken bij de uitrol van het documentmanagementsysteem E-Doc en het zaaksysteem DigiS@m voor de niet-primaire processen, en verantwoordelijk voor de implementatie van digitaal werken. Door digitaal samen te werken met behulp van E-Doc en DigiS@m krijgt DUO grip op haar documentenstroom en vinden medewerkers de juiste stukken makkelijk terug. Nu én in de toekomst.

In nauwe samenwerking met de gebruikers- en beheerorganisatie hanteren wij een procesgerichte aanpak om de transitie naar digitaal werken te realiseren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld workshops waarin we de processen in kaart brengen en waar nodig optimaliseren, de informatiestromen inventariseren, taken en bevoegdheden vastleggen, een metadatamodel creëren en de mapordening ontwikkelen. Op basis hiervan wordt een werkbaar systeem ingericht en in beheer genomen.

De transitie van papier naar digitaal is voor vele medewerkers een grote stap. Door zorgvuldige communicatie, doelgroepgerichte opleidingen en intensieve begeleiding zorgen wij dat de gebruiker de voordelen van digitaal werken ervaart en graag met het systeem werkt!

Opgeleverd: 2017
Opdrachtgever: Dienst Uitvoering Onderwijs