Projecten

RVO.nl - Centraal contentmanagement

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) streeft er naar de toonaangevende dienstverlener voor ondernemers te zijn. Om de ambitie te kunnen realiseren is er behoefte om content centraal en kanaalonafhankelijk te  beheren en publiceren.

Content Strategy heeft voor RVO.nl een haalbaarheidsonderzoek naar een centraal contentmanagementproces en -systeem uitgevoerd. Tevens is bijgedragen aan de ontwikkeling van een visie op het kanaalonafhankelijk creëren en publiceren van content.

Door een uitgebreide analyse van de huidige situatie te maken, is een groei- en implementatiemodel  ontwikkeld om de ambitie te kunnen realiseren. Een uitgebreide businesscase is opgesteld waarin de verschillende facetten rond instrumenten, kaders en richtlijnen, processen, personeel en organisatie en IT aan bod kwamen.

Opgeleverd: 2015
Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland