Nieuws

Ontwikkeling kennisproducten voor het Nationaal Archief 

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM) heeft aangegeven de wettelijke overbrenging van digitale archieven te willen stimuleren. Dit in navolging van de kamerbrief over de aanpassing van de Archiefwet en de reactie op de motie Segers. Hierin stelt de Minister dat gegeven de kwetsbaarheid van digitale informatie een verkorting van de overbrengingstermijn nodig is.  

Het Nationaal Archief heeft in dit kader aan Content Strategy de opdracht verstrekt om twee kennisproducten te ontwikkelen. n voor Digitaal Vernietigen en één voor Zakelijke Toegang na overbrenging. 

Het kennisproduct Digitaal Vernietigen gaat in op het waarom van digitaal vernietigen, wat precies digitaal vernietigen is en waar je de grens stelt wanneer iets digitaal vernietigd is. Daarnaast schept het een beeld hoe je digitaal kunt vernietigen. 

Het kennisproduct Zakelijke toegang na overbrenging omvat een overzicht van de mogelijkheden, van zakelijke toegang na overbrenging. Daarnaast geeft het ook kaders waar archiefvormers in de tussentijd alvast aan kunnen werken om vlot aan te sluiten op de zakelijke toegang die als dienstverlening in de toekomst door archiefinstellingen wordt aangeboden. 

Beide kennisproducten worden naar verwachting deze zomer gepubliceerd.  

8 maart 2020

Auteur: Jerry van Ekeren