Nieuws

inzicht in de Woo - actieve openbaarmaking

CONTENT STRATEGY en TEN HOLTER NOORDAM ADVOCATEN presenteren 

Inzicht in de Woo – actieve openbaarmaking op 

15 april 2021 | 12:00 – 13:00 uur 

Aanmelden

 

De samenleving vraagt om grotere transparantie bij overheidsinstellingen. Vanuit o.a. deze maatschappelijke ontwikkeling is de Wet open overheid (Woo) ontstaan. Tijdens dit lunchwebinar praten we je graag bij als het gaat om de verplichtingen om informatie actief – dus door de overheid zelf – openbaar te maken.  

 

Dit webinar is vrij toegankelijk en wordt verzorgd door:

  • Cornelis van der Sluis. Hij is advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Ten Holter Noordam advocaten en gespecialiseerd in o.a. de Wet open overheidCornelis deelt zijn inzichten, nieuws en achtergronden over het onderwerp overheidsinformatie via zijn website www.overheidenopenbaarheid.nl, LinkedIn en de vele trainingen die hij geeft. Onlangs heeft hij het boek Wet open overheid gepubliceerdCornelis zal in dit webinar belangrijke aspecten rondom actieve openbaarmaking met ons delen. 
  • Annemieke Sindorf en Jeanine de Gier. Zij zijn beiden adviseur bij Content Strategy en vertellen hoe je jouw organisatie kunt voorbereiden om informatie actief openbaar te maken. Zij doen dat door onze Best Practice Woo nader toe te lichten. 

 

Het is een informatief webinar voor Informatieprofessionals, juristen, privacy officersmanagers en adviseurs bedrijfsvoering, voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Transparantie, openheid en toegankelijkheid van informatie is actueler dan ooit, dus meld je snel aan!

17 maart 2021