Nieuws

Content Breakfast smaakt naar meer!

Wij zijn als adviesbureau betrokken bij uiteenlopende projecten. We zien het als onze taak - en vinden het leuk! - om kennis hierover te delen en de verbinding te leggen tussen verschillende organisaties. Dit deden we ook woensdag 1 november, op het Content Breakfast 2017!

Het thema van dit Content Breakfast was: 'hoe kan slimme inzet van content je digitale dienstverlening verbeteren?' Al snel bleek dat dit een thema is waar grote uitdagingen liggen. Soms op strategisch niveau: maak je nu een communicatiestrategie of een contentstrategie? Wat is je strategische doelstelling? En soms in de uitvoering: wat als de business en de contentmanager het niet eens zijn over de manier waarop content geplaatst gaat worden? Vooral het maken van weloverwogen keuzes in content is vaak lastig. Het gevolg is dat je met van alles tegelijk bezig bent.

De deelnemers hebben niet alleen ervaringen uitgewisseld. Na een introductie van de adviseurs van Content Strategy zijn ze ook zelf aan de slag gegaan met een eerste opzet van een contentstrategie. Dat deden ze aan de hand van de 5 vragen van ons contentstrategiemodel.

Ook in korte tijd bleek het model richting te geven aan de vraag hoe je content nu slim inzet om je digitale dienstverlening te verbeteren. “Als je dit in een kwartier kunt, kom je met een sessie van een halve dag al een heel eind”, gaf een van de deelnemers aan. Ook kwam aan bod hoe je nu echt een start maakt met het model. En het belang van effectmeting: op die manier maak je resultaat inzichtelijk en kan je verder bouwen.

De deelnemers kwamen van diverse organisaties: Provincie Zuid-Holland, Kamer van Koophandel, ACM, RVO.nl, Nationaal Archief, De Hoge Raad, woningstichting Kleine Meierij en DUO.

Meer weten over het contentstrategiemodel of over het Content Breakfast? We gaan graag met je in gesprek.

3 november 2017

Auteur: Miranda Keijzer