Privacy Statement

Content Strategy heeft de beschikking over diverse bestanden waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd: leveranciers, (potentiële) klanten en abonnees van de nieuwbrieven. Deze gegevens worden met grote zorgvuldigheid beheerd en beveiligd. De informatie wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.

Bij een bezoek aan deze website worden IP-nummer, servernaam en gegevens betreffende uw PC opgenomen in de statistieken van deze website. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Content Strategy en hebben tot doel om onze dienstverlening te verbeteren.

Content Strategy voldoet hiermee aan de wettelijke bepalingen die worden gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.