Nieuws

Deel 5: Verandermanagement

Jessica Peters-Hondelink, de Directeur Customized Executive Programs​ van Nyenrode Business Universiteit verteld over verandering, samenwerking en gedragspatronen: een systemische kijk. Veranderingsmanagement of verandermanagement is een vorm van management die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. Tijdens een verandering kom je gedragspatronen tegen of weerstand. Een organisatie bestaat uit heel veel onderdelen, de focus ligt vandaag op de onderlinge relaties en gedragspatronen.

Vaak zijn ingesleten gedragspatronen dermate krachtig dat het de moeite loont deze te onderzoeken. Een handig model hiervoor is het SCARF- model. Dit staat voor Status, Certainty, Autonomy, Relatedness en Fairness. Als we veranderen en weerstand tegen komen komt het vaak doordat een van van deze waarde wordt aangetast. Het kunnen identificeren en de betekenis van verbindingen en gedragspatronen duidelijk krijgen zorgt er voor dat het juiste gesprek, er een interventie etc. kan plaatsvinden.

Hierbij is het van belang in gedachte te houden waarover wordt het gesprek (niet) gevoerd? Wie of wat raakt uit beeld of wordt buitengesloten? Dit kan op drie niveaus; het gezamenlijke doel, speelveld & spelregels en individu & samenspel. Merk je dat het gesprek maar op één of twee van deze niveaus plaats vindt, probeer dan het gesprek te voeren op het niveau wat niet besproken wordt. Juist dan vinden er veranderingen plaats.

Als laatste nemen we nog mee deze quote van Paul Watzlawick.

Als je je niet niet kunt gedragen, heeft gedrag geen begin
Als gedrag geen begin heeft, kun je niet spreken van de oorzaak
Als je niet kun spreken van de oorzaak, kun je niet spreken over schuld

Dit geeft aan dat er een vicieuze cirkel zit in gedrag. Circulaire vragen kunnen helpen om patronen te ontrafelen. Voorbeeld van zo’n vraag is: Wie is er het meest in positie om er iets aan te veranderen? Wie minst? Of wie heeft er het meest last van? En wie het minst?

Delen op social media

Lees ook deze berichten