Diensten

Contentstrategie

Hoe kan ik tekst, beeld en geluid het best inzetten om mijn organisatiedoelen te bereiken?

Om deze vraag draait het bij maken van een contentstrategie. Het ontbreken van een doordachte strategie leidt vaak tot falen van projecten waarin contentcreatie en -publicatie een belangrijke rol spelen. Door eerst zorgvuldig na te denken over de wijze waarop u informatie gaat toepassen in uw proces, kan content maximaal bijdragen aan de realisatie van uw bedrijfsresultaten.

Voorbeelden van vraagstukken waarbij u aan de slag moet met contentstrategie:

  • Wat is de informatiebehoefte van mijn doelgroep?
  • Hoe kies ik de juiste publicatiekanalen voor mijn doelgroepen (omnichannelstrategie)?
  • Wat wil ik meten over het effect van mijn content?
  • Hoe behoudt ik samenhang en consistentie tussen interne en externe informatie- en contentprocessen?
  • Hoe maak ik effectief gebruik van sociale media en andere (nieuwe) technieken?

 

Hoe kunnen wij helpen bij het ontwikkelen van uw contentstrategie?

Als onafhankelijk adviesbureau is Content Strategy zeer bedreven in het opstellen van contentstrategiën voor (en het begeleiden van) verschillende organisaties. Wij kijken hierbij breder dan de content die u publiceert, in onze visie is ook de interne informatie van essentieel belang om tot een gedegen contentstrategie te komen. Wij beschikken over courante kennis op het vlak van techniek en kunnen u helpen om hierin de juiste keuzes te maken. Onze dienstverlening richt zich op verschillende niveaus in organisaties:

  • Consultancy op managementniveau over de bepaling van informatiewaarde en het verbinden van content aan organisatiedoel(en).
  • Workshops op bedrijfsvoeringsniveau (contentmanagers, redacteuren etc.) en begeleiding van contentmanagementprojecten.
  • Begeleiding/advies bij softwareselectietrajecten waarbij contentstrategie de basis vormt.