Diensten

Behaal uw digitale doelstellingen

Content Strategy beschikt over die diensten waarmee u uw doelstellingen kan behalen bij het digitaliseren van uw werkprocessen. Het betreffen diensten op het gebied van architectuur, enterprise content management, search, implementatiebegeleiding en projectmanagement.


Projecten

De projectaanpak die past bij uw organisatie

Samen met onze opdrachtgevers behalen we de gewenste resultaten. Wij hanteren de projectmethodiek die past bij uw project en organisatie. Wij toetsen periodiek of het project de gewenste resultaten oplevert, mede op basis van ons interne projectkwaliteitsmodel. Lees in ons projectportfolio over de projecten waaraan wij meegewerkt hebben.


Team

Een veelzijdig team

Ons team bestaat uit professionals die zich onderscheiden door hun kennis, aanpak en motivatie. Zij beschikken over kennis van de markt en hebben specifieke expertise over het informatiemanagement vakgebied. Maak kennis met ons team.


Nieuws

Afronding project Evides

Eveline Oosterveer, Senior adviseur bij Content Strategy heeft Evides Waterbedrijf de afgelopen jaren geholpen bij het invoeren van risk-based assetmanagement en het vernieuwen van het ICT landschap. Naast het uitvoeren van het programmamanagement heeft David Gerrits ondersteund bij de begeleiding van de verandering. »

Publicatie in "Overheidsdocumentatie Online"

Deze maand is ons eerste artikel verschenen in "Overheidsdocumentatie Online", het maandblad van de vereniging SOD. »